VPIS OTROK V VRTEC 2018/19

 

PLAČILO IN CENA VRTCA

 

Starši plačate največ 77% cene programa, ki jo določi ustanovitelj. Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljate tako, da na pristojnem Centru za socialno delo oddate Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev: »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« (DZS d.d., ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN – Obr. 8,45). 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda za vse otroke, vključene v vrtec.

V skladu z 42. členom ZUPJS ste dolžni v osmih dneh sporočiti vse spremembe glede števila oseb, kraja stalnega bivališča, izgube ali začetek prejemanja dohodka, spremembo statusa na obrazcu za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

REZERVACIJA in IZPIS

 

PRVI KORAKI V VRTEC

 

ŠOLA ZA STARŠE

 

 • 15. 2. 2017 ob 16:30
  Ravnotežje med zahtevami, pohvalo in kritiko v vzgoji
  predava SAŠO KRONEGGER
  Vabilo (pdf)
 • 3. 10. 2016 ob 16.30
  Samozavesten sem – Kaj pa moja samopodoba
  predava TANJA POVŠIČ (MZPM Lj)
  Vabilo (pdf)
 • 12. 10. 2016 ob 16.30
  Vloga staršev pri čustvenem razvoju otroka
  predava dr. BOGDAN POLAJNER
  Vabilo (pdf)
 • 16. 11.2016 ob 16.30
  Raziskovanje notranjega sveta
  predava: KATJA BIZJAK (MZPM Lj)
  Vabilo (pdf)
 • 9. 5. 2017 ob 16.30
  Kako lahko starši z odnosi vplivamo na vedenje in razvoj otroka
  predava:dr. Bogdan Polajner
  Vabilo (pdf)
 • 15. 5. 2017 ob 16.30
  Komunikacija v vzgoji
  predava: Tanja Povšič
  Vabilo (pdf)

JAVLJANJE ODSOTNOSTI

 

Vsako odsotnost otroka in vzrok zanjo sporočite že prvi dan odsotnosti vzgojitelju.

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice morata biti seznanjeni z  zdravstvenimi posebnostmi otroka.

Če o otrokovi odsotnosti starši obvestite vrtec do devete ure zjutraj, znižamo ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. (Ur.I. RS, št. 18/2008, 22.2.2008)

V primeru slabega zdravstvenega stanja (vročine, driske…), poškodbe, nenadnih izpuščajev  idr. pokličemo starše, da čimprej prevzamete otroka v domačo oskrbo.

Najavo odsotnosti sprejemamo preko Web vrtca: https://vrtec.vasco.si

PRAVICE IN DOLŽNOSTI

 

 Starši imajo pravico do:

 • vpogleda v programe za predšolske otroke
 • obveščenosti o življenju v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov
 • sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in v skupini, ki jo njihov otrok obiskuje
 • postopnega uvajanja otroka v vrtec
 • sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku
 • pravico do zasebne sfere družin, njihove kulture, identitete, jezika, svetovnega nazora, prepričanj, navad in običajev
 • do sodelovanja v svetu staršev

Obveznosti:

 • priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka ob sprejemu v vrtec
 • zagotoviti otrokom ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo odrasle osebe
 • spoštovati sprejete dogovore in naš poslovni čas
 • sporočiti spremembe podatkov, ki jih potrebujemo
 • redno poravnavati finančne obveznosti za opravljene storitve
 • zagotoviti, da otrok ne prinaša v vrtec nevarnih predmetov
 • v vrtec pripeljati zdravega otroka
 • obveščati delavce o morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih

Starši morajo upoštevati meje svojega odločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.