GIBALČEK

 

Vodijo:

 • Koordinatorka za vrtec Jelka: Petra Kočar
 • Enota Jelka: Martina Jeromen, Danilo Varga, Borut Jerin, Tomi Kolarič, Matic Škrlovnik
 • Enota Storžek: Sonja Mlinar
 • Enota Vila: Tanja Matijašević
 • Enota Palčki: Veronika Cerar
 • Enota Sneguljčica: Iztok Šebenik

 

Gibalček je celoten gibalno-športni program Vrtca Jelka, ki ga izvajamo vsi strokovni delavci vrtca. Vključuje vsakodnevne gibalne dejavnosti za vse vključene otroke in predstavlja obogatitev rednega vzgojno izobraževalnega programa.

Cilji:

 • Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
 • zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
 • omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti,
 • razvijanje gibalnih sposobnosti,
 • pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti,
 • usvajanje osnovnih gibalnih konceptov,
 • postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti,
 • spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.
 • spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa;
 • pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih;

 

Gibalčkove dejavnosti:

 • Gibalne minute, gibalni odmori, gibalne urice
 • Dnevi odprtih vrat
 • Športni dopoldnevi
 • Športni popoldnevi
 • Sprehodi in izleti v okolico
 • Jesenski, zimski in spomladanski izlet
 • Ciciban planinec
 • Jesenski in spomladanski kros
 • Predstavitve športov in obiski športnikov

 

Program MALI SONČEK  je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Predstavlja obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi športno gibalnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otrokom.

Več: revija Mali Sonček (pdf)

Sestavljen je iz štirih stopenj:

 • Mali sonček – MODRI -za otroke od 2. do 3. leta – letnik 2014 – sodelovalo bo 114 otrok
 • Mali sonček – ZELENI – za otroke od 3. do 4. leta – letnik 2013– sodelovalo bo 95 otrok
 • Mali sonček – ORANŽNI – za otroke od 4. do 5. leta – letnik 2012 – sodelovalo bo 106 otrok
 • Mali sonček – RUMENI – za otroke od 5. do 6. leta – letnik 2011 in 2010 – sodelovalo bo 117 otrok.

 

Za šoloobvezne otroke:

 • Gibalne urice rolanja
 • Gibalne urice prilagajanja na led in drsanje od 17. do 22.marec 2017
 • Zimovanje s programom smučanja Smukač Vriskač na Pokljuki od 6. do 10. februarja 2017
 • Letovanje s programom prilagajanja na vodo Plavalček Skakalček:
  • 06. – 16.06.2017 Enote Vila, Palčki in Sneguljčica in
  • 19.06. – 23.06.2017 enota Jelka in Storžek

EKO VRTEC

 

Vodi: Alenka Bregant Pirc

PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC

 

Vodi: Alenka Bregant Pirc

Projekt, ki pomaga k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvija zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato društvo tudi v prihajajočem šolskem letu razpisuje natečaj v želji, da bi se nanj prijavilo še več zavodov, saj želimo s projektom doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja prihodnjih generacij.

Dejavnosti:

 • Babičina zgodba o zeliščih
 • Čebelja pot
 • Eko beri
 • Od zrna do kruha
 • Torba da te kap
 • Z roko v roki za lepši svet

UNESCO

 

Vodi: Martina Hočevar Trontelj

Vrtec Jelka je član UNESCO-a in s tem zavezan Unesco ciljem in načelom.  Slovenska mreža ASP deluje pod okriljem organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

Kot Unesco vrtec naše naloge temeljijo na »Delorsovih štirih stebrih«. Eden od pomembnih temeljev je učiti se, da bi znali živeti v skupnosti; sposobnost sobivanja v lastnem mikro okolju. Prvi korak urjenja v participaciji; aktivnem, dejavnem učenju se začne v varni, stalni skupini, v kateri se vzpostavijo najbolj pristni medosebni odnosi. Skozi odnose spozna otrok svojo vlogo v skupini ter pridobi občutek koristnosti. Ko se otroci zavedajo svojih pravic in obenem odgovornosti, se skupina lahko odpre. V medgeneracijskih programih, ki se odvijajo v našem vrtcu se trudimo za odprto komunikacijo z zunanjim svetom. Vsak udeleženi posameznik raste in zori drugače in vsak v svoji enkratnosti ter konkretni situaciji. Čeprav je v vsaki igralnici čutiti nekoliko drugačen utrip, je pomembna neka skupna »vizija«, ki predstavlja »dušo vrtca«. Vzgojno izobraževalni model Unesco projekta predstavlja zaposlenim v vrtcu priložnost za spoštljivo sobivanje.

Projektne dejavnosti:

Udeležba v nacionalnih in mednarodnih projektih

 1. Drevo = življenje
 2. Pletemo niti mreže na Gozdi učni poti Hrastje
 3. ENO – dan sajenja dreves, sajenje, posvečeno miru. Dne 22. september
 4. Jezik – kultura – tradicija.
 5. Moder stol – nekdo misli nate Voda – kaj mi pomeni
 6. Menjaj branje in sanje
 7. Platforma raznolikosti.
 8. Živimo skupaj
 9. Unesco vrtički
 10. Otroštvo podaja roko mladosti
 11. Večerja
 12. Vzgajamo zelišča, »V starem iščem novo«
 13. Filozofija za otroke ob Unescovem svetovnem dnevu filozofije
 14. Ob dnevu človekovih pravic – Cankarjev dom, Ljubljana
 15. Unesco priložnost: stara igr(ač)a za novo veselje
 16. »Ustvarjamo iz odpadnega materiala«
 17. Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost

 

BOSOPETCI in GLASBENO PLESNE USTVARJALNICE

 

Vodijo: Ana Čakš, Peter Pucelj, Karolina Verbič, Urška Majcen, Špela Alič, Matjaž Alič

OTROKOVA IGRA

 

Vodijo: Laura Kašnik

Z obdobji igre z nestrukturiranim materialom dajemo otrokom možnost drugačne igre, drugačnega preživljanja »vrtčevskega časa«.

Obdobja izvajanja projekta Otrokova igra k siceršnjemu programu v oddelku prinašajo vzpostavljanje ravnovesja. Z igračami je podobno kot z veliko drugimi stvarmi- preveč ni zdravo. Dobro je najti pravo mero tudi pri igralnem materialu.

Stremeli bomo k naslednjim ciljem:

 • Otroci se bodo preizkušali in urili v oblikovanju njihovega vsakdana v vrtcu, v vsebini in trajanju dejavnosti, ki jih bodo izvajali po lastni zamisli in iniciativi.
 • Ob samostojnem kreiranju dneva in igralnih dejavnostih jim bo dovoljeno občutiti tudi nelagodje, dolgčas. S tem bodo imeli možnost razvijanja samoiniciative ter občutenja lastnih želja in potreb.
 • Otroci se bodo učili igralni material prilagajati svojim potrebam igre, ga uporabljati na različne načine in v različne namene. Raziskovali bodo večdimenzionalnost predmetov s katerimi se bodo igrali in svoje domišljije ter kreativnosti.
 • Otroci bodo raziskovali, eksperimentirali, se urili v ustvarjalnosti, zato cilj igre ne bo najpomembnejši.
 • Ob manjšemu številu dražljajev (ki jih sicer dajejo industrijske igrače) bodo imeli večjo možnost premišljevanja, poglabljanja socialnih stikov, razpravljanja, razmišljanja o svojih občutkih in počutju.
 • Dobili bodo izkušnje, da niso odvisni od materialnih stvari in odraslih ter krepili svojo samopodobo.
 • Utrjevali bomo povezanost vrtca in staršev. Starši bodo k dogajanju v vrtcu pripomogli z zbiranjem in prinašanjem nestrukturiranega materiala.

e-gradiva IGRAJE Z JELKO

 

http://jelka.nevron.si

MEDNARODNO SODELOVANJE